Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
Tiled roof house for sale
  • April 24, 2023 1:45 am
  • Tiruppur

இடம் : 15. வேலம்பாளையம் SRG நகர் 2வது வீதி
DSP ஷோரூம் அருகில்.
இடம் : 2.75 சென்ட்
மேற்கு பார்த்த சைட் வடக்கு பாத்து வீடு
30 அடி வீதி ரோடு.
ஓட்டு வீடு – 1 BHK
சிமெண்ட் சீட் – 1 BHK
EB – 2 Line
Water Connection – 2 Line
வீடு + தண்ணிர் – 2 வரி
2000 லிட்டர் சின்டெஸ் டேங்க்.
Ph No : 9080282737.

Location

Tiruppur

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service