Land for sale
Land for sale
Land for sale
Land for sale
Land for sale
Land for sale
  • March 2, 2023 5:57 pm
  • Tiruppur

1.50 ஏக்கர் நிலம்

மொத்தம் 25 லட்சம்

PAP வாய்க்கால் அருகில்

நல்ல தண்ணீர் வசதி உள்ள பகுதி

குண்டடம் 6கிமீ

094861 81092

இடம் காடு தோட்டம் வாங்க விற்க அனுவும்

Location

Tiruppur

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service