திருப்பூர் டு பல்லடம் ரோடு கரைப்புதூர் அருகில் 4.25 சென்ட் கட்டப்பட்ட வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது மாத வாடகை வருமானம் 17000 ஆயிரம் call me 9626454006..9944603980

Tirupur to Palladam Road near Karaipudur 4.25 cents built house for sale Monthly rental income 17000 thousand

About Author

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *